Blog Single

Lập trình viên .Net

Thành thạo .Net, (hiểu biết PHP là một lợi thế).
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
Nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Có sản phẩm / dự án cụ thể là một lợi thế.

Chi tiết
Blog Single

Lập trình viên PHP

Làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo..
Chế độ lương, thưởng hấp dẫn, kích thích hiệu quả công việc.
Được đào tạo nghiệp vụ trong nhiều lĩnh vực.

Chi tiết
Blog Single

Nhân viên kiểm thử phần mềm

Xây dựng các kế hoạch kiểm thử cho các dự án phát triển phần mềm.
Đo lường, phân tích và báo cáo các dữ liệu thử nghiệm nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm.
Tái kiểm tra và xác nhận lại các lỗi do khách hàng thông báo trong quá trình sử dụng.

Chi tiết